Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
8
Ersätter
7
Giltig from
2020-11-18
Upprättat av
EV
Godkänt av
MY

Influensa och RSV genompåvisning RNA

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: INFLU). Provet analyseras tillsammans med Covid-19 och kan inte analyseras separat i Sunderbyn och Gällivare. I Kalix, Piteå och Kiruna kan influensa analyseras separat.
Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktig remissinformation: Symtom.

Övriga faktorer som påverkar prioriteringen på lab; inläggning på sjukhus, boende på SÄBO osv, kontakt med hemtjänst. Om personen är vård- och omsorgspersonal.

Viktig information inför säsongen 2020/2021 med covid-19: Se Labbnytt för information om Analyspaket inkluderande Influensa, SARS-CoV-2 och RSV. Analyspaketet finns i Sunderbyn och i Gällivare. Analyspaketet beställs med provkod INFLU eller CoV2NA, viktigt att ange symtom på remissen. I Kalix, Piteå och Kiruna finns inget analyspaket, där analyseras influensa alltid separat. Influensa och SARS-CoV-2 kan analyseras från samma provrör, vik. Om endast SARS-CoV-2 har analyserats i Sunderbyn och Gällivare kan komplettering för Influensa inte begäras i efterhand, då får nytt prov skickas in.

Provtagning

Provet kommer även analyseras för Covid-19, nasopharynxprov kombinerat med svalgprov/saliv ska lämnas.

Nasofarynxsekret kombinerat med svalgsekret

 1. Låt patienten snyta sig först, provkvaliteten blir bättre.
 2. Låt patienten sitta eller ligga. Huvudet ska vila mot fast underlag (säng eller provtagarens hand). Tryck lätt upp patientens nästipp.
 3. Mät först avståndet mellan näsa och öra så du vet hur långt du ska gå in.
 4. Rikta provpinnen horisontellt och för in den längs med näsgolvet och parallellt med gomtaket tills du känner att pinnen har nått bakre svalgväggen (i höjd med ytterörat), man känner ett lätt motstånd.
 5. Pinnen roteras i bakre nasofarynx i 10 sekunder så att celler och sekret fastnar på pinnen. Detta moment är ofta obehagligt för patienten.
 6. För att öka känsligheten tas sedan även svalgsekret från bakre svalg/tonsiller (kan tas med samma pinne som NPH).
 7. Använd vid behov tungspatel och ficklampa.
 8. Skrapa pinnen flera gånger mot den bakre svalgväggen och tonsillerna så att sekret fastnar på pinnen.
 9. Pinnen/pinnarna förs sedan ner i samma rör med medium (alternativt sterilt rör med 1 mL koksalt eller patientens saliv).

Efter provtagningen ska provröret desinfekteras med ytdesinfektion.

Provtagningsmaterial

Provtagningsset för nasopharynx PCR art nr: 25748 flockad tunn, böjbar nasopharynxpinne med transportrör.

Provtagningsset för svalg PCR art nr: 25747 Set med hård pinne för svalg och transportrör med vätska. Sätt båda pinnarna i samma transportrör

Vid brist på material
Nasopharynx: Flockad provtagningspinne för nasopharynx Art nr 550040A kan användas tillsammans med transportrör med medium eller sterilt rör med 1 ml koksalt.

I undantagsfall kan prov tas med steril NPH-pinne art nr: 16206 (sämre uppsugningsförmåga än flockad pinne) som klipps ner i ett urinprovrör med 1 ml koksaltlösning eller patientens saliv.

Transportrör med medium art nr: 30433 kan användas vid all provtagning oavsett provtagningspinne.

Svalg: I undantagsfall kan prov tas med steril pinne art nr: 16205 som klipps ner i samma urinprovrör som NPH-pinnen med 1 ml koksaltlösning eller patientens saliv.

Eftersom de flockade pinnarna har bäst uppsugningsförmåga av celler och sekret så använd dessa i första hand.

Provhantering

Sänd provet utan dröjsmål till det analyserande laboratoriet. Provet bör transporteras kylt om transporttiden överskrider 4 timmar.

Svarsrutiner

Säsongen 20/21 på Sunderby sjukhus och Gällivare (se lokala rutiner)

Analyseras med PCR, tillsammans med SARS-CoV-2. PCR utförs dag- och kvällstid, aktuella tider för Sunderbyn presenteras på labhandbokens nyhetssida.

Besvaras PÅVISAD eller EJ påvisad för influensa A, influensa B eller RSV.

Prov från länsdelssjukhusen kommer analyseras på kemlabb på respektive sjukhus. Lokala rutiner gäller.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad.

Indikation

Påvisande av influensa A och B samt respiratoriskt syncytialvirus (RSV) i nasofarynxprov hos patienter med symtom.

Medicinsk bakgrund

Influensa
Symptomen vid influensa är hastigt påkommande feber, frossa, muskelvärk, huvudvärk, halsont, snuva och hosta. Viral influensapneumoni har hög mortalitet. Sekundär bakteriell pneumoni och otit förekommer framför allt hos äldre och barn (pneumokocker, stafylokocker, mm). . Mag-tarmpåverkan med diarré kan förekomma; särskilt hos barn och gamla.

Inkubationstiden är 1-4 dagar.

Smittsamheten är störst i samband med insjuknandet men sträcker sig från upp till ett dygn före insjuknande till cirka en vecka efter insjuknande. Barn (framför allt vid förstagångsinfektioner) är betydligt mer smittsamma (upp till cirka tre veckor) än vuxna (reinfektioner).

På grund av hög mutationsfrekvens hos influensa A viruset och att flera stammar cirkulerar och avlöser varandra mellan säsongerna skyddar sällan tidigare infektion mot ny infektion, däremot kan infektionsepisoden bli lindrigare. Behandlingen är i första hand symptomatisk, men specifik antiviral behandling finns. Vaccination rekommenderas inför varje säsong för riskgrupper.

RS-virus
RS-virus är ett paramyxovirus som orsakar akut luftvägsinfektion med symptom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit. En infekterad person är smittsam i omkring 3-8 dagar förekommer hos små barn och hos personer med nedsatt immunförsvar(några veckor). RS-virusinfektion uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. RS-virus sprids mest bland små barn. Hos 1–2 procent av spädbarnen blir symtomen så svåra att sjukhusvård krävs. RS-virus kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom, oftast med måttliga till svåra övre luftvägssymtom. Svår nedre luftvägsinfektion ses främst (förutom hos spädbarn) bland äldre eller patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller immunförsvar.

Tolkning

Med PCR uppnås både hög känslighet och specificitet. Risk för falskt negativa resultat är liten under den första sjukdomsveckan, men ju tidigare i förloppet desto mer virus finns det.

Med PCR kan RNA ibland påvisas upp till flera veckor efter utläkt infektion, PCR-resultat ska alltid värderas i relation till patientens symtom.

Interferens och felkällor

Annat provtagningsmaterial än rekommenderat kan leda till att provet inte kan analyseras.

Analysresultatet påverkas av när i sjukdomsförloppet provet tas, en vecka efter sjukdomsdebut kan virusmängden vara låg eller ej detekterbar. Korrekt provtagning är en förutsättning för hög känslighet i analysen.

Metod

Realtids-PCR

Ackrediterad

NejSökord:

influensa, flu, influensa A, influensa B, respiratoriskt syncytial virus, syncytialvirus, RS-virus, PCR, RSV, covid-19, covid, SARS-CoV-2, INFLU
 • Redaktör: Isabella Björkman
 • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
 • Senast ändrad: 2020-11-18 10:55