Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
10
Ersätter
9
Giltig from
2021-10-13
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

P, kP- Protrombinkomplex

Utförande laboratorium

Klin. kem. lab. Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: PK) alt. pappersremiss

Provtagning

Venblod eller artärblod i citratrör. För provtagning ur PVK, SVK och CVK, se vårdhandboken.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Kapillärblod, mikrotainer med EDTA-tillsats. Röret ska fyllas med minst 250 µL.
Venprovtagning är att föredra framför kapillärprovtagning, som alltid medför risk för tillblandning av vävnadsvätska.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 °C vid 2400 x g alt 2 x 10 min vid 2000 x g (se nedan).

Helblod kan skickas/transporteras om provet anländer till laboratoriet inom 24 timmar. Överstiger tiden till ankomst 24 timmar ska provet centrifugeras i 2 x 10 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses. Vid pipettering ska 1 cm plasma ovanför blodkropparna lämnas. Märk röret så att det framgår att det är dubbelcentrifugerad citratplasma.

Hållbarhet: 24 timmar i rumstemperatur (helblod och avhälld plasma). Ska ej förvaras i kylskåp.
2 veckor i frys (avhälld plasma).

Frysta prover tinas snabbt på värmeblock 37°C och blandas innan de omgående analyseras. Kapillärblod, mikrotainer med EDTA-tillsats. Röret ska fyllas med minst 250 µL.

Hållbart 5 timmar i rumstemperatur.

Svarstider

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

<1,2

Terapeutisk nivå vanligen 2 - 3.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Protrombinkomplex, PK mäter aktiviteten av de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna II (protrombin), VII och X vilka syntetiseras i levern.

PK tas vid koagulationsutredningar, monitorering av antikoagulationsbehandling, samt vid utredning av ev leverskada.

Mätresultaten anges med INR (International Normalized Ratio) d.v.s. kvot mellan koagulationstiden för provet och normal koagulationstid.

Värdet blir högre vid kraftigare antikoagulationseffekt. Höga värden förekommer förutom vid behandling med K-vitaminantagonister (t.ex. Warfarin) även t.ex. vid K-vitaminbrist, eller vid långvarig antibiotikabehandling då K-vitaminsyntesen påverkas. Vid INR >5,0 föreligger betydligt ökad blödningsrisk.

Interferens och felkällor

Vid antydan till koagel ("microclot") i provtagningsröret rekommenderas nytt prov.

Felaktig kapillär provtagningsteknik.

Metod

Turbidimetri

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab SunderbynSökord:

PK blödningsbenägenhet DIC ikterus INR K-vitaminantagonist Kvitaminberoende-faktorer K-vitaminbrist koagulation koagulationstid lever leverparenkymskada Pk PK-INR protrombinkomplex Waran Waranbehandling Warfarin Warfarinbehandling Protrombinkomplex
  • Redaktör: Maria Hennersson Zemrén
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2021-10-13 10:52