Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
7
Ersätter
6
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S, tU, U- Natrium

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod Na, Una, UNaT) alt pappersremiss

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) eller trombinrör.

Urin
Då dygnsmängd urin samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t.ex. kl. 07.00.
Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin utan tillsats fram till kl. 07.00 påföljande dag, då blåsan töms sista gången och portion sparas.

10 mL av väl blandad dygnsmängd sätts i rör utan tillsats (vacutainerrör med beige propp) och förvaras i kyl.
Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

Provhantering

Serum
Centrifugeras i 5 minuter, 22 °C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
2 veckor i kyla i rör med kork.
1 år i frys (avhällt serum)
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Urin
Centrifugeras i 5 minuter 22 °C vid 500 x g.
Hållbarhet:
45 dygn i kyla.
1 år i frys.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

S-Natrium

≥18 år:           137 - 145 mmol/L
6 mån-17 år:  138 - 145 mmol/L

tU-Natrium

40 - 220 mmol/dygn (kostberoende).

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Av allt natrium i kroppen är ca 70 procent utbytbart och finns framför allt i extracellulärrummet, resten är bundet i skelettet som salter. Natrium resorberas nästan fullständigt från mag-tarmkanalen och utsöndras ffa via njurarna genom hormonell reglering (kortisol och aldosteron).

Serumnatrium analyseras vid vätskebalansrubbningar och används för att uppskatta kroppsvätskornas osmolalitet. För kroppens natriumbalans är njurarnas utsöndring av natrium den viktigaste faktorn. Hyponatremi är den vanligast förekommande elektrolytrubbningen. Lågt värde ses vid otillräcklig urskiljning av vatten i njurarna som tex vid njursvikt, hjärtsvikt och binjurebarksinsufficiens och vid levercirros där utsöndringen av antidiuretiskt hormon (ADH) spelar en viktig roll. Även kraftiga svettningar utan salttillförsel samt kräkningar och diarrér kan ge hyponatremi. Symtom beror på graden av hyponatremi samt på hur snabbt den har utvecklats. Vid akut hyponatremi är symtomen ofta mer uttalade medan patienten med kronisk hyponatremi ofta har lindrigare symtomatologi. Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone secretion (SIADH) kännetecknas av hyponatremi i kombination med alltför koncentrerad urin.

Högt serum-Na+ kan t.ex. ses vid ökade förluster av vätska, som vid kräkningar och diarré, eller vid otillräcklig vätsketillförsel. Men även minskad utsöndring, tex vid ödem, hjärtsvikt och njursvikt kan leda till hypernatremi.
Natriumjonen (Na+) i urinen analyseras för att följa omsättningen av natrium.

Interferens och felkällor

Vid kraftig lipemi, mycket högt plasmaglukos och stor M-komponent kan falskt låga natrium ses, sk pseudohyponatremi med denna metod.

Metod

Jonselektiv elektrod, indirekt metod

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab Sunderbyn Sökord:

natrium aldosteronism-primär binjurebarkinsufficiens diarré elektrolyt elektrolytstatus kräkningar natrium-omsättning njurinsufficiens plasmaosmolalitet primär-aldosteronism saltvattenbalans vätskebalansrubbning Na Una UNaT
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 15:13