Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
3
Ersätter
2
Giltig from
2022-01-11
Upprättat av
MC
Godkänt av
RJ

B- Medelcell hemoglobinmasskoncentration MCHC

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: MCHC) alt pappersremiss
B-MCHC ingår i B-Blodstatus (provkod: blst)

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (lila propp), alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats).

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall / Beslutsgräns

>18 år

317 – 357 g/L

12 - 18 år

315 – 348  ”

6 - 12 år

318 – 349  ”

2 - 6 år

318 – 347  ”

6 månader - 2 år

316 – 344  ”

2 -  6 månader

319 – 344  ”

1 - 2 månader

323 – 349  ”

15 - 30 d

327 – 351  ”

0 - 14 d

330 – 357  ”

Medicinsk bakgrund / Tolkning

MCHC, "mean corpuscular hemoglobin concentration", anger ett medelvärde på erytrocytenas hemoglobinkoncentration. Anemier med sänkta MCHC-värden benämns hypokroma, anemier med normala värden normokroma och anemier med förhöjda värden hyperkroma. Exempel på hypokroma anemier är järnbristanemier, talassemier samt anemier sekundära till (kroniska) inflammatoriska tillstånd. Förhöjda MCHC-värden, hyperkroma anemier, ses vid enstaka tillfällen vid hereditär sfärocytos, homozygota sicklecellanemier samt vid hemoglobin C-sjukdomen. Vanligaste orsaken till förhöjda MCHC-värden är dock analysstörning, t.ex. av köldagglutininer.

Interferens och felkällor

Köldagglutininer kan ge falskt för höga resultat.
Lipemi kan ge falskt för höga resultat.
Höga proteinkoncentrationer (M-komponenter) kan ge falskt för höga resultat.
Höga glukosnivåer kan hindra mätning av EVF och därmed beräkning av MCHC.

Metod

Beräknad: Hb / EVF

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab SunderbynSökord:

MCHC Medelcell-hemoglobinkoncentration anemi hypokrom-anemi hyperkrom-anemi normokrom-anemi blodstatus Hb hematologi blst