Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
6
Ersätter
5
Giltig from
2023-09-19
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S, Ascites- Bilirubin, total

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: bil, AVbil) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i rör med gel (art. nr. 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066) eller trombinrör (art. nr. 20507).

ASCITES
Tas i polypropenrör med gul skruvkork eller annat rör utan tillsats.

Provhantering

SERUM
Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Ljuskänsligt, varför ev. tilläggsbeställning skall ske inom 2 timmar.

Hållbarhet:
7 dagar i kyla i rör med kork (ljusskyddat).
2 timmar ljusskyddat i rumstemperatur.
3 månader i frys (avhällt serum).

ASCITES
Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt. 

Referensintervall/Beslutsgräns

SERUM

>18 år

< 26 µmol/L

13-17 år

< 30 ”

8-12 år

< 14 ”

6 mån-7 år

< 8,0 ”

1-6 mån

< 12 ”

< 1mån

< 180 ”

ASCITES - Referensvärde saknas       

Medicinsk bakgrund

Bilirubin bildas vid nedbrytning av hemoglobin i fagocyterande celler. Det bildade okonjuge-rade bilirubinet transporteras, bundet till albumin, till levern där det konjugeras med glukuron-syra för att sedan utsöndras via gallan. Fortsatt nedbrytning sker sedan i tarmen bl.a. till urobiliner som delvis återresorberas till levern, det s.k. enterohepatiska kretsloppet. I plasma förekommer normalt störst andel okonjugerat (indirekt reagerande) bilirubin. Ökat totalt bilirubin kan antingen bero på ökad mängd okonjugerat och/eller konjugerat bilirubin. Ökning av okonjugerat bilirubin ses vid ökad produktion av bilirubin, som t.ex. vid hemolytisk anemi, vid genetiska tillstånd med nedsatt konjugeringsförmåga, som t.ex. Gilberts syndrom och Crigler-Najjars sjukdom och hos nyfödda. Hos nyfödda stiger okonjugerat bilirubin under de första levnadsdagarna, med en koncentrationstopp inom 3-5 dagar efter födseln. Detta beror på att levercellerna inte har full enzymatisk kapacitet att konjugera bilirubin med glukuronsyra i kombination med en kraftigt ökad blodkroppsdestruktion. Andra orsaker till förhöjt okonjugerat bilirubin hos nyfödda är hemolytisk sjukdom (Rh-immunisering) och bröstmjölksikterus. Ett okonjugerat S-bilirubin < 350 µmol/L hos ett friskt, fullgånget barn är inte förenat med utveckling av hjärnskada, men överstigande 450-500 µmol/L är däremot förenat med risk för utveckling av hjärnskada. Vid för tidig födelse, hemolytisk sjukdom, lågt S-albumin och allmänpåverkan (tex acidos, hypoxi, sepis, hypoglykemi) ligger behovet av behandling vid betydligt lägre bilirubinkoncentrationer.

Ökning av konjugerat bilirubin förekommer vid gallvägsocklusion eller vid omfattande lever-cellsskador.

I ascitesvätska talar en förhöjd kvot mellan uppmätt bilirubinkoncentration i ascitesvätskan/ serumbilirubin jämfört med motsvarande albuminkvot för att en blödning skett i bukhålan under de senaste 2 veckorna.

Interferens och felkällor

Direkt solljus under 1 timme sänker total bilirubin med 50 %.
Inomhusljus under 2-3 timmar sänker total bilirubin signifikant.

Indikan och indocyaningrön, ICG (kontrast medel) ger falskt för höga värden.

Metod

Spektroskopisk metod

Ackrediterad

Ja, serumprov i SunderbynSökord:

bilirubin ascites gallsten gallvägssjukdom gallvägstumör hemolys hemolytisk-anemi hepatit ikterus lever leversjukdom bil AVbil
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: Elisabet Söderström
  • Senast ändrad: 2023-09-19 14:44