bild bild bild
 • 26
 • OKT
 • 2015
 • 04:10
 • 17
 • SEP
 • 2015
 • 08:09

Mässa nutritionsprodukter

Norrbottens läns landsting och länets kommuner tecknade den 1 maj 2015 ett nytt avtal på nutritionsprodukter. Under oktober kommer en mässa för landstingets och kommunens personal att genomföras där avtalade leverantörer visar upp sina produkter.

Länk till Mässa nutritionsprodukter

 • 24
 • JUN
 • 2015
 • 03:06
 • 03
 • JUN
 • 2015
 • 07:06

Klamydiadiagnostik och screening för gonorré

De senaste åren har könssjukdomen gonorré ökat påtagligt i Sverige. Därför kommer nu screening av gonorré att utföras rutinmässigt på prover för klamydia.

Länk till Klamydiadiagnostik och screening för gonorré

 • 21
 • JAN
 • 2015
 • 10:01

Länsdiabetesdagen 2015

Välkommen till Länsdiabetesdagen den 14 april. Dagen vänder sig till yrkesgrupper och enheter som handlägger diabetiker inom landstinget, kommuner och privata vårdgivare inom vårdvalet.

Länk till Länsdiabetesdagen 2015

Se alla nyheter