bild bild bild
 • 17
 • SEP
 • 2015
 • 08:09

Mässa nutritionsprodukter

Norrbottens läns landsting och länets kommuner tecknade den 1 maj 2015 ett nytt avtal på nutritionsprodukter. Under oktober kommer en mässa för landstingets och kommunens personal att genomföras där avtalade leverantörer visar upp sina produkter.

Länk till Mässa nutritionsprodukter

 • 24
 • JUN
 • 2015
 • 03:06
 • 03
 • JUN
 • 2015
 • 07:06

Klamydiadiagnostik och screening för gonorré

De senaste åren har könssjukdomen gonorré ökat påtagligt i Sverige. Därför kommer nu screening av gonorré att utföras rutinmässigt på prover för klamydia.

Länk till Klamydiadiagnostik och screening för gonorré

 • 21
 • JAN
 • 2015
 • 10:01

Länsdiabetesdagen 2015

Välkommen till Länsdiabetesdagen den 14 april. Dagen vänder sig till yrkesgrupper och enheter som handlägger diabetiker inom landstinget, kommuner och privata vårdgivare inom vårdvalet.

Länk till Länsdiabetesdagen 2015

 • 21
 • JAN
 • 2015
 • 09:01

Smittsant nytt nummer

Ur innehållet:

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2014 för Norrbotten
 • TarminfektionerMultiresistenta bakterier
 • Sexuellt överförda infektioner
 • Hepatiter
 • Sjukdomar ingående i barnvaccinationsprogrammet
 • Övriga sjukdomar
 • Tabell - fall av anmälningspliktiga sjukdomar

Smittsant nr 1 2015

Länk till Smittsant nytt nummer

Se alla nyheter